Verejné obstarávanie

V oblasti verejného obstarávania poskytujeme našim klientom podporu už od začiatku procesu verejného obstarávania, vypracovávame komplexnú analýzu procesu verejného obstarávania podľa požiadaviek klienta, spracovávame zadávaciu zmluvnú dokumentáciu, poskytujeme konzultácie uchádzačom v procese verejného obstarávania, vypracovávame všetky náležitosti ponúk v zmysle zákona a pripravujeme zmluvné zabezpečenie projektov, súťažných podkladov a iných dokumentov s tým súvisiacich.

Taktiež zastupujeme klientov v konaní pred Úradom pre verejné obstarávanie a v konaní pred súdom.

  • Právne poradenstvo vo veci prípravy kvalifikovanej ponuky uchádzača vo verejnom obstarávaní
  • Príprava podaní voči obstarávateľovi a dokumentov potrebných na predloženie ponuky
  • Podávanie opravných prostriedkov a revíznych postupov v procese verejného obstarávania
  • Zastupovanie v konaní pred súdom