O nás

Advokátska kancelária LEGAL & CORP s. r. o. je dynamická a moderná kancelária, poskytujúca komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva, so zameraním sa na obchodné právoobčianske právopracovné právo a právo nehnuteľností, využívajúc dlhoročné skúsenosti a rešpektujúc individuálne potreby klienta a jeho záujmy.

Advokátska kancelária LEGAL & CORP s. r. o. má, v rámci úzkej spolupráce s advokátskymi kanceláriami v iných členských štátoch EÚ, možnosti poskytovať právne služby v rámci celého územia Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, a to v jazyku slovenskom, anglickom a čiastočne aj nemeckom a ruskom.

Advokátska kancelária LEGAL & CORP s. r. o. má nadštandardné vzťahy s odborníkmi z iných odvetví, relevantných v rámci poskytovania právnych služieb, ktoré využíva v prospech klienta, s cieľom maximalizovať efektívnosť svojich služieb v prospech klienta. Jedná sa predovšetkým o odborníkov z oblasti tlmočníctva, notárov, exekútorov, znalcov, daňových poradcov, či správcov konkurznej podstaty.