Rodinné právo

Našim klientom ponúkame právne poradenstvo v oblasti rodinného práva, najmä v konaní o rozvod manželstva, v konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v konaní vo veciach úpravy práv a povinností rodičov k maloletým, t.j. pri starostlivosti rodičov o maloletých, pri určení vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, a iných konaní v oblasti rodinného práva. Rovnako máme bohaté skúsenosti s mimosúdnym riešením sporov prostredníctvom dohody rodičov a dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

  • Zastupovanie v konaní o rozvod a úpravy rodičovských práv a povinností / výživné, úprava styku a.i./
  • Zastupovanie v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov / BSM/
  • Vypracovanie rodičovskej dohody, dohody o vyporiadaní BSM a iných súvisiacich dokumentov
  • Zastupovanie na osobných rokovaniach