Register partnerov VS

Svojim klientom poskytujeme možnosť zastupovania vo vzťahu k registru partnerov verejného sektora, najmä v návrhy na zápis do registra, vypracovanie verifikačných dokumentov za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod, zmeny a výmazu zapísaných údajov v registri, ako aj zastupovanie pred príslušnými orgánmi a úradmi v prípade konania na základe podnetu. 

  • Zápis spoločnosti do RPVS
  • Povinná verifikácia údajov zapísaných v RPVS pri zmene a v zmysle zákonnej povinnosti 1x ročne