Ochrana osobných údajov GDPR

V oblasti ochrany osobných údajov poskytujeme právne poradenstvo, úpravu existujúcich zmlúv a iných dokumentov klienta, posúdenie existencie a druhu právneho základu na spracúvanie osobných údajov, vypracovanie dokumentov vo vzťahu k prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi a ďalšej dokumentácie podľa zákonných požiadaviek na základe odborného posúdenia všetkých aspektov osoby klienta.

Taktiež poskytujeme komplexné právne poradenstvo a zastupovanie v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov a pred dozorným orgánom na úrovni EÚ.

  • Vypracovanie a úprava zmluvných dokumentov vo vzťahu k povinnostiam v oblasti GDPR
  • Vypracovanie zásad spracovania osobných údajov
  • Úprava webov a e-shopov klientov vo vzťahu k GDPR