Obchodné právo

Naša Advokátska kancelária poskytuje právne služby a poradenstvo v každom aspekte  obchodného práva, vrátane práva obchodných spoločností. Klientovi ponúkame odborné zastupovanie na rokovaniach, v súdnom konaní, v exekučnom konaní, v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, pri založení obchodnej spoločnosti, vrátane zápisu, zmeny alebo výmazu údajov zapísaných v Obchodnom registri, vypracovanie zmluvných dokumentov podľa potreby a požiadaviek klienta.

Taktiež poskytujeme právnu podporu týkajúcu sa správy pohľadávok a ich vymáhania súdnou a mimosúdnou cestou. Právne služby poskytujeme vždy s prihliadnutím na osobu klienta, predmet  podnikania, preferencií a požiadaviek klienta a za jeho súčinnosti a informovania.

  • Podania na zápis, zmenu, výmaz údajov zapísaných v Obchodnom registri
  • Podania na živnostenský register
  • Konania voči centrálnemu depozitáru cenných papierov
  • Správa a vymáhanie pohľadávok
  • Vypracovanie, analýza a revízia zmlúv a iných právnych dokumentov