Mgr. Zuzana Hrehová

Mgr. Zuzana Hrehová je absolventkou Právnickej fakulty na Univerzite Komenského v Bratislave, kde v roku 2021 získala titul magister práv (Mgr.).
Pracovné skúsenosti nadobudla už počas vysokoškolského štúdia na pozícii právneho asistenta v slovenských advokátskych kanceláriách. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pôsobila v štátnej správe.
Zameranie:
Zuzana sa zameriava na oblasť občianskeho práva, obchodného práva, práva nehnuteľností, práva duševného vlastníctva, sporovú a mimosporovú agendu. Okrem toho sa venuje príprave súdnych a iných podaní, právnych analýz a stanovísk.

 

Jazyky: anglický, nemecký