Mgr. Július Klačanský

Mgr. Július Klačanský je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, kde v roku 2021 úspešne ukončil štúdium. V minulosti pôsobil ako advokátsky koncipient v kancelárií zameranej najmä na obchodné právo a náhradu škody. Súčasťou tímu advokátskej kancelárie LEGAL & CORP s r. o. je od roku 2023.
 
 
Zameranie: Július sa u nás venuje obchodnému právu, AML agende,  právnej úprave kryptomien, občianskemu právu a sporovej agende.
 
 
Jazyk: anglický