Mgr. Erik Gonsorčík

Mgr. Erik Gonsorčík je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v roku 2021 získal titul magister práv. V advokátskej kancelárii LEGAL & CORP s. r. o. pôsobí od roku 2022, zapísaný ako advokátsky koncipient.

 

Zameranie: Erik sa zameriava najmä na oblasť obchodného práva, insolvečné konania, taktiež sa zameriava na právnu oblasť ohľadom fúzií obchodných spoločností, trestného práva, správneho práva, prípravou súdnych podaní a zastupovanie klientov v súdnych konaniach.

Jazyk: anglický