Mgr. Barbora Staníková

Mgr. Barbora Staníková je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, kde v roku 2019 získala titul magister práv. Počas štúdia pracovala v advokátskej kancelárii so zameraním na obchodné a občianske právo. Pred príchodom do advokátskej kancelárie LEGAL & CORP s.r.o, pôsobila ako advokátsky koncipient a poskytovala právne služby v oblasti trestného práva.

 

Zameranie:

Občianske právo, Obchodné právo, právo obchodných spoločností, právo nehnuteľností

 

Jazyky: anglický

E-mail: stanikova@legalcorp.sk