JUDr. Rastislav Železník

JUDr. Rastislav Železník po ukončení štúdia Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1989 úspešne absolvoval výberové konanie a bol prijatý ako justičný čakateľ na Okresnom súde Bratislava I. Následne absolvoval justičné skúšky s výsledkom výborný. V roku 1992 bol vymenovaný Národnou radou SR a Ministrom spravodlivosti SR do funkcie sudcu Českej a Slovenskej republiky na doživotie a do funkcie predsedu senátu. Počas rokov 1992 až 1996 pôsobil vo funkcii sudcu Okresného súdu Bratislava I. s vynikajúcim hodnotením a externe pôsobil na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, katedre trestného práva a fakulty Telesnej výchovy a športu, na katedre obchodného výskumu. Od roku 1996 sa venoval výkonu samostatnej advokátskej praxe až do roku 2002, keď sa stal partnerom v Advokátskej kancelárii Valovičová-Železník. V roku 2008 až 2012 sa opätovne venoval výkonu samostatnej advokátskej praxe až do založenia advokátskej kancelárie LEGAL & CORP s.r.o. v roku 2012.

 

Zameranie:

Športové právo vrátane zastupovania národných športových zväzov, Trestné právo, Rodinné právo, problematika rozvodov, starostlivosti o maloletých, určenie vyživovacej povinnosti ako aj rokovaní o dohode v rámci rodičovských práv a povinností k maloletým.

 

Jazyky: anglický, ruský, chorvátsky

E-mail: zeleznik@legalcorp.sk

Tel.: +421 903 215 926