Trestné právo

Naša Advokátska kancelária poskytuje poradenstvo a zastupovanie aj v oblasti trestného práva, ktoré spočíva najmä v zastupovaní klienta v postavení poškodeného a pri uplatnení náhrady škody v trestnom konaní, vrátane vypracovania trestného oznámenia a iných úkonov s tým spojených.

Taktiež poskytujeme komplexné právne zastupovanie (obhajobu) klienta v postavení obvineného, a to počas celého  trvania trestného konania.

  • Podanie trestného oznámenia vrátane uplatnenia nároku na náhradu škody
  • Zastupovanie v trestnom konaní vo všetkých fázach konania, vrátane obhajoby