Mgr. Marián Mokoš

Popis: Mgr. Marián Mokoš je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2019 získal titul magister práv. V advokátskej kancelárii LEGAL & CORP s. r. o. pôsobil od roku 2019 ako advokátsky koncipient a od roku 2024 je zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory, pričom od februára 2024 spolupracuje s advokátskou kanceláriou ako asociovaný advokát.    

 

Zameranie: Marián sa zameriava na Občianske právo, Obchodné právo, právo obchodných spoločností, športové právo, sporová agenda, príprava súdnych podaní a zastupovanie klientov v súdnych konaniach.

 

Jazyk: anglický, francúzsky