Mgr. Marián Mokoš

Mgr. Marián Mokoš je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2019 získal titul magister práv. Od toho istého roku pôsobí ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárií LEGAL & CORP s. r. o.

 

Zameranie:

občianske právo, obchodné právo, trestné právo, civilné procesné právo

 

Jazyky: anglický, francúzsky

E-mail: mokos@legalcorp.sk