Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/7/8/7830cc8e-ddbd-4e26-bf63-3fa7916b1242/legalcorp.sk/web/_sub/devel/external/PEAR.php on line 569

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/7/8/7830cc8e-ddbd-4e26-bf63-3fa7916b1242/legalcorp.sk/web/_sub/devel/external/PEAR.php on line 572

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/7/8/7830cc8e-ddbd-4e26-bf63-3fa7916b1242/legalcorp.sk/web/_sub/devel/external/MDB2.php on line 390

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/7/8/7830cc8e-ddbd-4e26-bf63-3fa7916b1242/legalcorp.sk/web/_sub/devel/external/MDB2.php on line 1885

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/7/8/7830cc8e-ddbd-4e26-bf63-3fa7916b1242/legalcorp.sk/web/_sub/devel/external/MDB2.php on line 2572

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/7/8/7830cc8e-ddbd-4e26-bf63-3fa7916b1242/legalcorp.sk/web/_sub/devel/external/MDB2.php on line 2595

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/7/8/7830cc8e-ddbd-4e26-bf63-3fa7916b1242/legalcorp.sk/web/_sub/devel/external/MDB2.php on line 2940
Kontaktné informácie - JUDr. Rastislav Železník profesný rozvoj | Informácie | www.legalcorp.sk

in cooperation with PROiURIS

Gajova 11, 811 09 Bratislava, SR
Tel.: 00 421-2/5263 7531, 5263 7532
Fax: 00 421-2/5263 7523
e-mail: office@legalcorp.sk 

JUDr. Rastislav Železník (nar.1966)

Člen Slovenskej advokátskej komory.

Účastník národných a medzinárodných právnických podujatí (Konferencia 1992 Trenčianske Teplice, 1993 Bratislava za účasti advokátov a sudcov členských štátov EU a Kanady, Konferencia 1993 Ljubljana pod zastrešením Európskej rady ako oficiálny člen delegácie Najvyššieho súdu SR)

Profesný rozvoj

2012 - partner v advokátskej kancelárii LEGAL &CORP s.r.o.
2008 - 2012 výkon samostatnej advokátskej praxe
2002 - 2008 partner v advokátskej kancelárii Valovičová-Železník

1996 - 2002 výkon samostatnej advokátskej praxe

1992 - 1996 výkon funkcie sudcu Okresného súdu Bratislava I. s vynikajúcim hodnotením. Popri výkone tejto funkcie pedagogicky pôsobil na Právnickej fakulte UK, katedra trestného práva a na fakulte Telesnej výchovy a športu, na katedre obchodného výskumu.

1992 vymenovaný NRSR a ministrom spravodlivosti SR do funkcie sudcu z Českej a Slovenskej republiky na doživotie, a vymenovaný do funkcie predsedu senátu.

1991 absolvoval justičné skúšky s výsledkom výborný pred atestačnou komisiou Najvyššieho súdu SR a Ministerstva spravodlivosti SR

1989 po úspešnom absolvovaní konkurzu bol prijatý ako justičný čakateľ na Okresnom súde Bratislava I.

1989 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Bratislava

Špecializácia

oblasť trestného práva, akvizícia v oblasti investovania v rámci obchodného práva, investovanie do nehnuteľností v SR

Jazyk: anglický, ruský

>> späť na úvod >>

Created by JAVI solutions s.r.o.

© LEGAL & CORP s.r.o. in cooperation with PROiURIS